Tapu Masrafları

Tapu Masrafları

Tapu harcı oranı 2017 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2 kez değiştirildi. En güncel düzenleme 30 Eylül 2017 tarihinde yapıldı ve hem alıcıdan hem de satıcıdan tapuda satışa konu olan mülkün değerinin %2’si olacak şekilde güncellendi. Bu son güncellemeden önce hem alıcı tapu harcı oranı hem de satıcı tapu harcı oranı %1,5 olarak uygulanıyordu. Yani bir alım/satım işlemi yapacaksanız tapu harcı hesaplama için kendi payınıza düşen harç oranının aldığınız veya sattığınız evin veya iş yerinin tapuda resmi olarak gösterilen bedelinin %2’sini hesaplamanız yeterli olacaktır.